user_mobilelogo

1  De ‘Bijbelse volksspelen’ kunnen ontleend worden in Bibdoc De Bron

Deze elf Bijbelse volksspelen spitsen zich toe op aspecten uit de Bijbel. Ze willen de vormelingen al spelende op een plezante manier kennis laten maken met de Schrift. Een begeleidende map voorziet om met een of meerdere onderwerpen verder te werken: de boodschap eruit halen en deze vertalen naar het eigen leven toe brengen. De spelen kunnen op verschillende momenten gebruikt worden: als startactiviteit, als afsluitende catechese, als bijzondere catechesedag, enz. Ze dienen wel in een binnenruimte opgesteld en gebruikt te worden.

Meer info vindt u op de website van IJD, jongerenpastoraal VlaanderenIJD, jongerenpastoraal Vlaanderen.


2  “Bijbelen in De Bron”

Heel korte kennismaking met De Bron. Hoofdbestanddeel is een gesprek met de kinderen over 'Wat is bidden? Wanneer en hoe kan je dat?'
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een paar korte videofragmenten.
Er is een kort gebedsmoment op de gebedszolder en een korte kennismaking met de winkel (cadeautips!) en de Bibdoc.

 

3  "Met Christenen op stap, COOL!"

Met een uitgebreide en aan 12-jarigen aangepaste powerpointpresentatie wordt kennisgemaakt met Franciscus van Assisi als natuurvriend en vredebrenger. De beide aspecten van deze boeiende figuur worden in gesprek geactualiseerd naar concrete zorg voor het milieu en natuurbehoud (heelheid van de schepping) en naar figuren die met geweldloos verzet (M.L.King en M. Gandhi) een belangrijke vredesboodschap voor ons brengen. Is er iets meer tijd beschikbaar, dan wordt deze actualisering verder uitgediept naar het eigen leven toe en kan er een milieuspel in groepjes worden uitgevoerd.

 

4  Koffer christendom

De koffer kan uitgeleend worden in de bibliotheek.

 

Klik hier voor de folder.

Volg ons op Facebook